Wie zijn we?

De VZW Hippisch Centrum voor Therapie en Coaching (HCTC) werd in 2018 opgericht om een groter publiek te kunnen laten meegenieten van de positieve effecten die paarden kunnen hebben zowel voor het fysiek als psychisch welzijn.

Paarden worden de afgelopen jaren meer en meer ingezet in de hulpverlening bij mensen, zowel in de behandeling van fysieke als psychische problemen. Eén van deze therapievormen betreft het huifbedrijden, wat vooral bekendheid geniet voor de doelgroep van personen met een ernstige meervoudige beperking. Omwille van de uiteenlopende positieve effecten die hierover gerapporteerd worden, zijn we er echter van overtuigd dat een veel ruimere doelgroep baat zou kunnen hebben bij deze therapievorm. We ontwikkelden hiervoor onze ‘relaxkar’, dewelke op het vlak van veiligheid en paardenwelzijn, een verbetering vormt t.o.v.  het traditionele huifbed.