Berichten

Paarden worden de afgelopen jaren meer en meer ingezet in de hulpverlening bij mensen, zowel in de behandeling van fysieke als psychische problemen. Eén van deze therapievormen betreft het huifbedrijden, wat vooral bekendheid geniet voor de doelgroep van personen met een ernstige meervoudige beperking. Omwille van de uiteenlopende positieve effecten die hierover gerapporteerd worden, zijn we er echter van overtuigd dat een veel ruimere doelgroep baat zou kunnen hebben bij deze therapievorm. We ontwikkelden hiervoor onze ‘relaxkar’, dewelke op het vlak van veiligheid en paardenwelzijn, een verbetering vormt t.o.v.  het traditionele huifbed.

 

Zetel  :    Profeetstraat  60 A, 2520  RANST
ondernemingsnummer 0702.994.137
rekening nummer  BVB BE81 6451 0291 5924
Mail   :    info@hctc.be